Maak kennis met de snelste teamsport ter wereld...
 

Klant...                                                                                                                                                                                                                            

Diegene die het arrangement bij “IJSHOCKEY-CLINIC-NIJMEGEN” boekt, hetzij voor eigen rekening of als vertegenwoordiger van een bedrijf, instelling, personeelsvereniging, vereniging of club, familie e.d. 

Overeenkomst...                                                                                                                                                                                                                

Door het accepteren van ons voorstel gaat u een overeenkomst aan met “IJSHOCKEY-CLINIC-NIJMEGEN” . Degene die voor eigen rekening of als vertegenwoordiger van een derde persoon de overeenkomst met “IJSHOCKEY-CLINIC-NIJMEGEN” aangaat is persoonlijk verantwoordelijk voor het nakomen van de overeengekomen zaken. 

Tarieven...                                                                                                                                                                                                                              

De tarieven van een arrangement zijn over het algemeen per persoon, exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Voor betalingen die niet binnen de gestelde termijn voldaan zijn, geldt een toeslag van 8% per maand, exclusief een bedrag van €47,50 aan administratie en incasso kosten. Prijzen en tijden zoals afgesproken bij reservering blijven gelden, drukfouten voorbehouden. Betaling kan per bank, pin of contant. 

Aanbetaling... 

Ter bevestiging van uw boeking, ontvangt u een aanbetalingsnota, zijnde 15% van de totaalsom, met een minimum van €150. Deze dient binnen zeven dagen voldaan te zijn. Na een definitieve wederzijdse bevestiging wordt bij annulering door ons €150 aan gemaakte kosten (o.a. huur cq reservering ijsbaan) in rekening gebracht. 

De gehele betaling dient 14 dagen na factuurdatum bij ons binnen te zijn. Indien noodzakelijk, schakelen wij een incassobureau in. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening bij de klant.

Boekingen en data...

Bij informatie geven wij u een vrijblijvend en niet-bindend advies, na reservering wordt het besprokene bindend voor beide partijen. Wij kunnen geen opties op dagen geven. U kunt wel bij ons informeren of een bepaalde datum nog beschikbaar is voor een bepaald arrangement. Het kan gebeuren dat een datum in de tussentijd al is volgeboekt. U kunt geen rechten ontlenen aan genoemde datum. 

Annuleringsvoorwaarden...                                                                                                                                                                                                     

U kunt tot 7 dagen na bevestiging annuleren tegen een onkostenvergoeding van ¤ 20.-. Tot 4 weken voor de arrangementsdatum kunt u annuleren tegen 30% onkostenvergoeding per persoon. Tot 3 weken tegen 60% onkostenvergoeding. Vanaf 14 dagen voor aanvang arrangement kan niet meer worden geannuleerd*, wij brengen dan 100% van het arrangementsbedrag in rekening. 

U dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. 

* Wijzigingen van het aantal opgegeven personen, kan tot uiterlijk 7 dagen voor de clinic. U kunt maximaal 10% afwijken van het - bij reservering - afgesproken aantal deelnemers. Grotere afwijkingen kunnen wij niet accepteren. Indien u onder de ondergrens van een arrangement komt, rekenen wij het minimaal aantal vereiste deelnemers. 

Wij kunnen geen annuleringen accepteren i.v.m. weersomstandigheden. Weersomstandigheden zijn te allen tijde voor risico van de klantDe in rekening te brengen annuleringskosten kunnen wij verhalen op zowel de klant als degene die hij/zij vertegenwoordigt.

Veiligheid...                                                                                                                                                                                                                          

Voor al onze activiteiten staat veiligheid boven alles. Men dient te allen tijde gehoor te geven aan de aanwijzingen van de begeleider/trainer. Elke deelnemer dient zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen. U dient te allen tijde nuchter te verschijnen en te blijven. Bij twijfel kunnen wij u weren. Bij wangedrag kunnen wij de groep in zijn geheel verwijderen. Wij vragen de deelnemers vooraf een verklaring voor eigen risico te ondertekenen. Indien men hierbij gezondheidsklachten heeft, of andere beperkingen dient men dit vooraf te melden. Deelname aan al onze evenementen geschiedt geheel op eigen risico. 

Kledingvoorschiften...                                                                                                                                                                                                           

Alle deelnemers zijn verplicht de beschermende kleding en helm te alle tijden te dragen. Schade welke is toegebracht aan kleding, helm, stick, schaatsen of accommodatie wordt in rekening gebracht.

Verzekering en aansprakelijkheid...                                                                                                                                                                             

Ondanks onze eigen verzekering, is een passende persoonlijke WA- en ziekteverzekering vereist. U dient zelf een annulerings/ongevallenverzekering af te sluiten. “IJSHOCKEY-CLINIC-NIJMEGEN” en haar eigenaren zijn niet aansprakelijk voor enigerlei calamiteiten, ongevallen, schade e.d. indien deze zich voordoen bij uitvoering van een arrangement. De klant dient zijn deelnemers - voorafgaande aan de activiteiten - op de hoogte te stellen van onze voorwaarden en aansprakelijkheid. 

Accommodatie...                                                                                                                                                                                                                   

 Het complex heeft een eet & drinkgelegenheid vergelijkbaar met een kantine. Het verstrekken van consumptiebonnen is mogelijk. Dit dient u bij reservering kenbaar te maken. Uw gasten moeten dus zelf eten en drinken halen. 

Overmatig alcoholgebruik is bij ons niet toegestaan!

Door aanmelding en reservering geeft u aan bekend te zijn en akkoord te gaan met bovengenoemde algemene voorwaarden.